หมวดหมู่: Journey

Hongkong | 7 – 10 Dec 2018

ฮ่องกงในความทรงจำ

วันที่ฉันป่วย หมายเลข 1

หมายเลข 1 ซึ่งแปลว่า เดี๋ยวจ…